preloader

Často kladené otázky

Prečo je Wifibre dobrý?

Prístupový bod je priamo pripojený k vysokorýchlostnej optickej sieti.

Čo je to IP adresa?

Adresa internetového protokolu (IP) je identifikačné číslo, ktoré pri pripojení na internet jednoznačne identifikuje počítač alebo zariadenie (telefón, tablet). IP v4 obsahuje štyri postupnosti číslic s až tromi číslicami (napr. 192.168.0.99).

Aký je rozdiel medzi verejnou a neverejnou IP adresou?

Verejné číslo IP v4 je obmedzené na 32 bitov a toto číslo musí byť celosvetovo jedinečné, poskytovateľ internetových služieb nemôže prideliť verejnú IP akejkoľvek klientskej infraštruktúre. V predvolenom nastavení všetci klienti v sieti prijímajú neverejnú IP adresu, ktorá poskytuje prístup na internet. V prípade, že chcete používať určité aplikácie, ktoré tiež vyžadujú „zviditeľnenie“, potrebujete verejnú IP adresu na prístup zvonku.

Čo je to MAC adresa?

MAC adresa (nazývaná hardvérová adresa) je jedinečné číslo, ktoré dodáva sieťová karta od výrobcu.

Chcem zmeniť svoj balíček, čo mám robiť?

Požadovaná zmena je bezplatná a nevyžaduje žiadne náklady. Musíte len požiadať o zmenu a poslať ju na adresu info@unitelnet.sk alebo osobne v kancelárii služieb zákazníkom, a servisný poplatok alebo mesačný poplatok sa zmení v závislosti od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ako budem platiť mesačný poplatok?

Svoje mesačné účty môžete platiť bankovým prevodom, poštovým šekom alebo osobne v našom zákazníckom servise, kde môžete platiť v hotovosti alebo kreditnou kartou.

Musím použiť tú poštovú poukážku, ktorú ste mi poslali, na platbu šekom?

Samozrejme môžete použiť tie, ktoré sú k dispozícii na Vašej pošte.

Ako je nastavená fakturácia?

Faktúry sa vystavia vždy posledné dni v mesiaci a odošlú sa automaticky na e-mailovú adresu, ktorú uvediete. Faktúry sú vždy vystavené v aktuálnom mesiaci, takže sa platí servisný poplatok spätne a nie vopred. Lehota splatnosti je vždy 15. deň  nasledujúceho mesiaca, po fakturovanom mesiaci.

Mám 1 alebo 2 ročnú zmluvu (vernostné obdobie). Čo urobiť ak uplynie platnosť, musím podpísať novú zmluvu?

Na pokračovanie používania služieb nemusíte robiť nič. Po uplynutí vernostného obdobia sa zmluva automaticky považuje za neurčitú. Všetko, čo musíte urobiť, je pravidelne platiť mesačný poplatok, aby ste zaistili bezproblémový servis.

V prípade ďalších otázok sme Vám k dispozícii

Využite prosím ktorúkoľvek možnosť skontaktovať sa s nami.